Home » Kuinka Tukea Kestävää Matkailua Balilla

Kuinka Tukea Kestävää Matkailua Balilla


Bali on ainutlaatuinen matkailukohde, jonka viehätys nojaa vahvasti sen luontokohteisiin ja kulttuurisiin erityispiirteisiin. Matkailu Balille tulisi toteuttaa mahdollisimman vastuullisesti ja kestävästi, jotta saari säilyttäisi autenttisen kauneutensa myös tulevaisuudessa ja pystysi tarjoamaan unohtumattomia matkailuelämyksiä yhä uudelleen.

Matkustaessasi kunnioittavasti ja kestäviä periaatteita noudatten voit nauttia Balin ainutlaatuisesta kauneudesta ja kulttuurista samalla kun vaalit ympäristöä ja tuet paikallisia yhteisöjä. Tässä postauksessa kerron aiheesta lisää, sekä annan vinkkejä kuinka tukea kestävää matkailua Balilla.

Lue myös:

Ympäristötietoisuus


Maailmasta tuskin enää löytyy matkailukohdetta, joka ei kohtaisi jonkinlaisia ekologisia ja sosiaalisia haasteita. Ensimmäinen askel kestävämmän matkailun toteuttamiseksi on ympäristötietoisuus, eli ymmärrys siitä minkälaiset olosuhteet matkakohteessa on. Instagramin perusteella täydelliseltä paratiisilta vaikuttava Bali kamppailee kasvattaakseen turismin hyötyjä ja minimoidakseen haittoja.

Ennen Balille matkustamista, kannattaa käyttää hieman aikaa selvittääkseen minkälaisia ympäristöhaasteita saarella on. Näin osaat varautua matkaan kunnolla ja omien valintojen kautta varmistaa, että kohteen ainutlaatuinen viehätys tulee säilymään myös tulevia matkoja ja matkailijoita varten.

Ekologinen tietoisuus on keskeinen tekijä ympäristöystävällisemmän matkailun edistämiseksi. Pienetkin teot voivat kollektiivisesti luoda merkittävän vaikutuksen. Ekologisesti tietoiset matkailijat ovat avainasemassa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja säilyttämisessä sellaisissa matkakohteissa kuten Bali.

Lue Lisää

Matkailun Ympäristövaikutukset Baliin

Bali houkuttelee vuosittain yhä enemmän ja enemmän matkailijoita eri puolilta maailmaa nauttimaan sen eksoottisesta luonnosta ja rikkaasta kulttuurista. Elokuvien ja Instagram-näkyvyyden myötä saari on noussut lähes kulttimaiseen maineeseen. Hurjan suosion seurauksena saari kamppailee massaturismin varjopuolien kanssa, mikä aiheuttanut saarella lukuisia eri haasteita. Rantojen ylikuormituttuminen, kulttuuristen perinteiden häviäminen ja liikenneruuhkat huolestuttavat sekä paikallisia asukkaita että vastuullisia matkailijoita.

Bali tunnettiin vielä jokin aika sitten rauhallisena paratiisina, mutta rajusti kasvaneen turismin myötä se on kokenut merkittäviä muutoksia. Vaikutukset ovat moninaisia ja heijastuvat paikalliseen yhteisöön ja ympäristöön. Turismin kasvu on lisännyt erilaisia ympäristöongelmia, kuten vaikeuksia jätehuollossa, sekä kestämätöntä vedenkulutusta.

Vuosittain noin 6 miljoonaa turistia vierailee Balilla. Näistä 2 miljoonaa saapuu ulkomailta ja loput ovat kotimaan matkailijoita läheisiltä Indonesian saarilta. Balilla asuu noin 4,6 ihmistä. Suunnaton matkailijamäärä puskee saaren vesi-, energia- ja ruokahuollon äärirajoilleen. Kuvankauniit, rauhalliset rantakylät ovat muuttuneet tungokseksi.

Monet suosituista rannoista ja nähtävyyksistä kärsivät liiallisista kävijämääristä ja liikenneruuhkat ovat paikoin todella pahoja. Balilla turismin vaikutukset ovat monimutkaisia. Kestävän matkailun periaatteiden omaksuminen on keskeinen tekijä tasapainon säilyttämiseksi luonnon ja perinteiden, sekä kasvavan matkailun ja sitä myötä kasvavan talouden välillä.

Suositut valokuvauskohteet houkuttelevat matkailijoita. Esimerkkinä Pura Lempuyang-temppelissä sijaitseva “Taivaan Portti”, josta otetut kuvat ovat tulleet kuuluisaksi Instagramissa.

Uusien, länsimaisten tarpeiden mukaisten lomakeskusten ja hotellien kehittäminen vaarantaa perinteisen maatalouden vesihuollon. Matkailun lisätessä myös elintarvikkeiden menekkiä, Balin maataloustuotannolla on hankaluuksia tuottaa enää riittävästi ravintoa paikalliselle väestölle. Turismin kasvu on johtanut myös kuluttajahintojen nousuun monilla alueilla, mikä osaltaan vaikeuttaa paikallisten asukkaiden elämää ja heidän pääsyään peruspalveluihin.

Aikaisemmin paikallisten tarpeisiin riittävä tieverkosto on joutunut suunniteltua kovemmalle käytölle lisääntyvien, turisteja kuljettavien ajoneuvojen myötä. Tieliikenteen ja ruuhkien lisääntyminen aiheuttaa ruuhkien ja meluhaittojen lisäksi muun muassa ilmasaasteita, sekä paikallisille vaikeuksia liikkua saarella.

kestävä matkailu Balilla
Rauhallisempaa seutua löytyy esimerkiksi Itä-Balilta.

Edellä lueteltujen haasteiden ymmärtäminen ja tiedostaminen on tärkeää, jotta viraillessasi Balilla voit tehdä kestävää matkailua tukevia valintoja. Perehdytään seuraavaksi, minkälaisiin asioihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota.

Ekologiset Majoitusvaihtoehdot


Bambu on suosittu rakennusmateriaali Balilla.

Yhä useammat hotellit ja majoituspaikat Balilla ovat sitoutuneet ympäristöystävällisiin käytäntöihin tarjoten samalla unohtumattomia majoituskokemuksia. Ympäristöarvoihin sitoutuneet majoituspaikat pyrkivät käyttämään uusiutuvaa energiaa, kuten aurinko- ja tuulivoimaa, vähentäen hiilijalanjälkeä ja energiankulutusta.

Monet majoituspaikat on rakennettu kestävistä luonnonmateriaaleista, ja niissä pyritään minimoimaan ympäristövaikutuksia myös rakentamisprosessin aikana. Bali on oikea eko-bambu hotellien ja villojen taivas – luksuksesta ei tarvitse tinkiä ekomajoituksessakaan!

Valitse ympäristöystävällinen hotelli tai majapaikka, joka panostaa ympäristöystävällisiin käytäntöihin, energiatehokkuuteen ja kestävään jätehuoltoon. Nykyaikaiset majoitusliikkeet usein ilmoittavat ympäristövastuullisuudestaan omilla nettisivuillaan. Älä myöskään pelkää esittää kysymyksiä aiheesta vierailun aikana ja muista antaa positiivista palautetta ekologisista valinnoista.

Veden Säästäminen


Bali kamppailee vakavien haasteiden kanssa vesivarojen hallinnassa. Kasvava turismi, väestönkasvu ja ilmastonmuutos ovat yhdessä luoneet kestämättömän tilanteen, joka vaikuttaa Balin vesiekosysteemiin.

Nopea turistimäärän kasvu Balilla on johtanut merkittävään vedenkysynnän kasvuun. Hotellit, ravintolat ja matkailupalvelut tarvitsevat suuria määriä vettä, mikä asettaa paineita paikallisille vesivarannoille. Majoitusliikkeet käyttävät vuosittain noin 65% Balin vesivaroista.

Myös ilmastonmuutos vaikuttaa Balin sääolosuhteisiin epävakauttaen sateiden jakautumista eri vuodenaikoina. Kuivat kaudet pitenevät, ja sadekausina taas rankkasateet voivat aiheuttaa tulvia ja maanvyörymiä vaikeuttaen vesivarantojen hallintaa.

Monet paikalliset ovat turvautuneet Balin maanalaisiin makean veden varantoihin, mutta liikakäyttö ja ylikuormitus voivat johtaa pohjaveden saastumiseen ja vedenpinnan laskuun.

Ympäristön roskaantuminen ja jätevesiongelmat vaikuttavat osaltaan negatiivisesti Balin vesistöihin. Rantavesien saastuminen ja jätevesien asianmukaisen käsittelyn puute luovat lisää ympäristöongelmia. Vesivarojen epätasapaino ja ympäristöhaitat vaikuttavat Balin ainutlaatuiseen ekosysteemiin. Makean veden puute voi vaikuttaa riisinviljelyyn ja paikallisten elinkeinoihin.

kestävä matkailu Balilla
Kukkaiskylvyt ovat suosittu aktiviteetti Balilla. Kannattaa kuitenkin suunnitella ja harkita kuinka monta kylpyä matkan aikana tekee.

Vaikka Balilla on tehty ponnisteluja vesivarojen hallinnan parantamiseksi, kestävän vesivaratalouden puute ja riittämättömät resurssit vaikeuttavat pitkäaikaista ratkaisua ongelmiin.

Balin vesiongelma edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka sisältää kestävän vesivaratalouden edistämistä, tehokkaan jätevesienkäsittelyn, ilmastonmuutoksen sopeuttamistoimia, sekä paikallisen yhteisön sitoutumisen kestävään vesihuoltoon.

Matkailijoilla on myös rooli vastuullisen vedenkäytön edistämisessä ja ympäristötietoisuuden lisäämisessä. Matkaillessasi Balilla pyri tietoisesti säästämään vettä, vältä pitkiä suihkuja, runsaita kylpyjä ja muuta tarpeetonta vedenkulutusta.

Varmista myös, että valitsemasi majoituspaikka tukee veden säästämistä ja jätevedenkäsittelyä. Huolehdi, että majoituksesi aikana lakanoita tai pyyhkeitä ei vaihdeta päivittäin.

Lue Lisää

Paikallisen Kulttuurin Kunnioitus


Balilla turismin vaikutus kulttuuriin on monitahoinen, ja tasapainon löytäminen perinteen säilyttämisen ja kehityksen välillä on jatkuva haaste. Olennaista on tehdä kestäviä valintoja, jotka kunnioittavat paikallista kulttuuria ja edistävät vastuullista matkailua.

Turismi on osaltaan lisännyt paikallisten kulttuurista ylpeyttä, kun balilaiset ovat huomanneet, kuinka matkailijat arvostavat heidän perinteitään ja kulttuuriperintöään. Matkailijoiden kiinnostus perinteisiin balilaisiin käsityötaitoihin on auttanut säilyttämään ja elvyttämään monia käsityöperinteitä, ja osallistuminen paikallisiin juhliin tai perinteisiin tapahtumiin on lisännyt niiden merkitystä yhä laajemmalle yleisölle.

Massaturismi on tuonut mukanaan kuitenkin kulttuurisia yhteentörmäyksiä. Turistit ovat toisinaan tietämättömiä tai pahimmillaan jopa välinpitämättömiä paikallisista kulttuurisista ja uskonnollisista käytännöistä aiheuttaen loukkaavaa käytöstä.

Perinteisiä kyläyhteisöjä on muuttunut turistirysiksi. Suuri turistimäärä aiheuttaa usein ruuhkia ja ylikansoitusta perinteisissä kohteissa, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti paikallisten asukkaiden elämään.

Turismi on johtanut kulttuurin kaupallistumiseen perinteisten käsitöiden muuttuessa massatuotannoksi matkamuistomyymälöihin. Paikallisten elämäntapojen muuttuessa turistien mukana, on olemassa riski, että alkuperäiset perinteet muuttuvat kaupallisiksi ja menettävät aitoutensa.

Uskonnollisia lahjuhksia temppelialueella.

Paikallisen kulttuurin kunnioitus on tärkeää vieraillessasi Balilla. Osallistu paikalliseen kulttuuriin kunnioittaen perinteitä ja tapoja.

Hanki tuotteita paikallisilta markkinoilta ja tue paikallista käsityötaitoa.

Tutustu Balin kulttuuriin ennen matkaasi. Kunnioita paikallisia tapoja, perinteitä ja pukeutumissääntöjä erityisesti temppeleissä ja kylissä liikkuessasi.

Noudata liikennesääntöjä, äläkä aja humalassa. Pyydä aina lupa ihmisten ja yksityisten kotien kuvaamiseen.

Lue Lisää

Tietoinen Kulutus


Bali kamppailee vakavan jäteongelman kanssa, joka on syntynyt nopean väestönkasvun, lisääntyneen matkailun ja tehottomien jätehuoltojärjestelmien yhdistelmästä. Tämä haaste vaikuttaa paitsi saaren kauniiseen luontoon myös paikallisten asukkaiden elämänlaatuun. Jäteongelman vuoksi paikalliset yhteisöt kohtaavat useita terveysriskejä ja muita ympäristöhaittoja. Saastunut vesi ja roskaantuneet alueet heikentävät paikallisten elämänlaatua olennaisesti.

Balin kasvanut väestö ja nopeasti lisääntyvä matkailu ovat johtaneet massiivisen jätemäärän kertymiseen. Jätteiden käsittelyjärjestelmät eivät ole pysyneet kasvavan tarpeen perässä.

Jätehuoltojärjestelmät ovat usein puutteellisia, ja monilla alueilla ei ole asianmukaisia jätteidenkeräys- tai kierrätysjärjestelmiä laisinkaan. Tämä johtaa avoimiin kaatopaikkoihin, joista jätteet päätyvät luontoon. Jätteiden polttaminen nuotioissa puolestaan lisää ympäristön myrkyttymistä ja ilmasaasteita.

Muovijätteen määrä Balilla on kasvanut huomattavasti, ja muovin ylikulutus on yksi suurimmista ongelmista saarella. Yksittäispakatut tuotteet ja muovipakkaukset lisäävät jätteen määrää merkittävästi. Massaturismi tuottaa valtavan määrän jätettä, erityisesti juuri muovijätettä. Tämä aiheuttaa entisestään lisää haasteita jätehuollolle ja ympäristönsuojelulle.

Jäteongelma näkyy selvästi Balin rannoilla, joita saastuttavat merestä huuhtoutuvat roskat. Tämä vaikuttaa negatiivisesti sekä luontoon, että matkailijoiden kokemukseen.

kestävä matkailu Balilla
Muovipohjaisten jätteiden ja roskien poltto avoimessa nuotiossa luonnon keskellä on valitettavan tavallinen näky Balilla.

Balin jäteongelman ratkaiseminen edellyttää laajoja toimenpiteitä, mukaan lukien tehokkaammat jätehuoltojärjestelmät, kierrätyskäytäntöjen edistäminen ja ympäristötietoisuuden lisääminen sekä paikallisten, että matkailijoiden keskuudessa. Yhteisponnistukset ovat välttämättömiä Balin ainutlaatuisen luonnon säilyttämiseksi puhtaana tuleville sukupolville.

kestävä matkailu Balilla
Tämä kellui meressä Chrystal Bay-rannalla Nusa Penidalla.

Tee kestäviä valintoja jo ennen matkaa

Matkustaessasi Balille vältä muovijätteen tuottamista ja kertakäyttötuotteiden tuomista saarelle. Sen sijaan suosi uusiokäytettäviä, kierrätettäviä ja biohajoavia tuotteita.

Ota mukaan oma uudelleenkäytettävä vesipullo ja vältä muovisia kertakäyttöpulloja

Käytä vain biohajoavia kosmetiikkatuotteita ja pesuaineita, jotka eivät sisällä mikromuoveja tai ympäristölle haitallisia aineita.

Mikäli käytät esimerkiksi yksittäispakattuja lääkkeitä tai muita tuotteita, kannattaa harkita tyhjien muovipakkausten tuomista takaisin lähtömaahan kierrätystä varten.

Joissakin paikoissa Balilla voi olla haasteellista kierrättää jätteitä, joten välttämällä muovia kokonaisvaltaisesti voit omalta osaltasi vähentää jätteiden määrää.

Tiedosta myös ruokailun ja ruuan aiheuttamat ympäristövaikutukset. Mahdollisuuksien mukaan valitse kasviperäisiä vaihtoehtoja, paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa ja tue kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutuneita ravintoloita. Kattavan listan kasvis- ja vegaaniravintoloista löydät täältä.

Tue Paikallisia Yrityksiä ja Yrittäjiä


Balilla matkailijat voivat omalta osaltaan edistää kestävää matkailua tukemalla paikallisia yrittäjiä ja yrityksiä. Tämä ei ainoastaan luo aitoja kohtaamisia paikallisten kanssa, vaan myös edistää yhteisön taloudellista kestävyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta. Paikallisten yrittäjien ja yritysten tukeminen ei ainoastaan rikasta matkailukokemusta, vaan myös varmistaa, että matkailu hyödyttää tasapuolisesti koko yhteisöä. Tämä on olennainen askel kohti kestävää matkailua Balilla.

Erilaiset puuveistokset ovat osa Balin käsityökulttuuria ja suosittu matkamuisto. Puutyöt kannattaa ostaa aina suoraan niiden tekijöiltä, näin tuet paikallista työtä suoraan. Esimerkiksi Ubudissa on useita liikkeitä, joissa voit nähdä kuinka veistokset syntyvät käsityönä.

Paikallisen talouden tukeminen on keskeinen keino kestävään matkailuun. Valitessasi paikallisia palveluita, ravintoloita ja tuotteita matkailijana, osallistut paikallisen yhteisön kehittämiseen. Lisäksi osallistuminen paikallisiin kulttuuritapahtumiin ja perinteisiin luo syvemmän yhteyden paikallisiin ihmisiin.

Valitse paikallisia ravintoloita, kauppoja ja opaspalveluita tukeaksesi paikallisia yhteisöjä ja varmistaaksesi näin, että käyttämäsi raha hyödyttää heitä suoraan. Suosi paikallisia markkinoita ja ostosalueita hankkimalla matkamuistoja ja käsitöitä suoraan paikallisilta käsityöläisiltä. Tämä tukee perinteisiä käsityöammatteja ja auttaa säilyttämään arvokasta kulttuuriperintöä.

Valitse ravintoloita, jotka käyttävät paikallisia raaka-aineita ja tarjoavat perinteisiä balilaisia ruokia. Suosimalla paikallisia ravintoloita ja katukojuja tuet paikallista ruokakulttuuria ja pienten yrittäjien elinkeinoa.

Matkailutoimijat voivat edistää kestävää kehitystä tekemällä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Tämä voi sisältää esimerkiksi retkien järjestämistä paikallisten toimijoiden kanssa. Valitse vain paikallisia oppaita ja kuljetuspalveluja, sillä tämä mahdollistaa paikallisten ammattilaisten osallistumisen matkailuelinkeinoon. Heillä on usein myös syvempää tietoa kohteista ja he voivat tarjota ainutlaatuisia näkökulmia nähtävyyksien kokemiseen.

Kestävään kehitykseen panostavia Balilaisia yrityksiä voi tukea myös etänä.

  • Ananda Soul valmistaa koruja työllistäen vähäosaisia balilaisnaisia ja panostaen materiaalien kierrätykseen
  • Indosole valmistaa sandaaleja ja muita jalkineita hyödyntäen käytettyjä autonrenkaita valmistusprosessissaan
  • BaliZen valmistaa kodin tavaroita kierrätysmateriaaleista

Toimi Vastuullisesti Luonnossa


Balin ainutlaatuinen luonto houkuttelee vuosittain matkailijoita kaikkialta maailmasta. Matkailulla on positiivisten vaikutusten lisäksi myös useita negatiivisia vaikutuksia saaren ekosysteemeihin. Matkailijoiden aktiivinen osallistuminen vastuulliseen matkailuun on ratkaisevan tärkeää Balin ainutlaatuisen luonnon ja eliöstön suojelemiseksi.

Massaturismi on johtanut ympäristön roskaantumiseen, kun matkailijat jättävät jälkeensä roskia rannoille, metsiin ja vesistöihin. Matkailijat, jotka eivät noudata luonnossa liikkumisen sääntöjä saattavat häiritä eläimistöä ja tuhota kasvillisuutta esimerkiksi poikkeamalla merkityiltä poluilta tai ruokkimalla villieläimiä.

Liialliset matkailijamäärät kuormittavat luonnonvaroja, mutta aiheuttavat myös painetta herkille ekosysteemeille ympäristön eroosion seurauksena ja infrastruktuurin kuluessa runsaiden kävijämäärien vuoksi.

Balin luonnossa liikkuminen tarjoaa upean mahdollisuuden tutustua saaren ainutlaatuiseen biodiversiteettiin. Vastuullinen matkailija voi edesauttaa Balin luonnon säilymistä kunnioittamalla paikallisia ekosysteemejä ja noudattamalla kestävän luontomatkailun periaatteita. Jos vierailet luontokohteissa, pysy merkityillä poluilla vahingoittamatta herkkää ympäristöä. Noudata ohjeita ja vältä roskaamista.

Vältä keräämästä kasveja tai häiritsemästä luonnonvaraisia eläimiä. Joidenkin lajien uhanalaistuminen voi vaikuttaa koko ekosysteemin tasapainoon. Monet luontoalueet Balilla ovat myös kulttuurisesti ja hengellisesti merkittäviä. Kunnioita paikallisia perinteitä ja älä häiritse hengellisiä kohteita.

kestävä matkailu Balilla
Balilla elää runsaasti luonnonvaraisia apinoita, joiden syöttäminen on kielletty. Apinat ovat kuitenkin päässeet helpon ja maukkaan ravinnon makuun, joten ne pyrkivät aktiivisesti anastamaan ruokaa sieltä mistä sitä helpoiten saa. Esimerkiksi turistien laukuista tai hotellihuoneista.

Jos osallistut aktiviteetteihin vesistöissä, kuten snorklaukseen tai sukellukseen, varmista, että noudatat paikallisia sääntöjä. Vältä korallien ja muiden merenpohjan herkkien ekosysteemien koskemista ja vahingoittamista, sekä simpukoiden ja muiden luontokappaleiden keräämistä.

Valitse luontoretkiä ja aktiviteetteja tarjoavia palveluntuottajia, sekä oppaita, jotka noudattavat kestävän matkailun periaatteita, panostavat ympäristönsuojeluun ja kunnioittavat luontoa. Retkiä järjestävillä palveluilla on oma osansa ympäristöystävällisten käytäntöjen toimeenpanoon ja ne voivat myös kouluttaa matkailijoita vastuullisuuteen. Ennen luontoaktiviteetteihin osallistumista perehdy paikallisiin ympäristösääntöihin ja -käytäntöihin. Ymmärrys näistä haasteista auttaa sinua toimimaan vastuullisesti.

Lue Lisää

Kestävät Kuljetusvaihtoehdot


Balin julkisen liikenteen infrastruktuuri koetaan usein haastavana, sillä käytännössä länsimaisesta näkökulmasta sitä ei ole olemassa laisinkaan. Balilla ei esimerkiksi ole rautateitä tai junia. Näin ollen kestävämpien kuljetusvaihtoehtojen valitseminen saarella on käytännössä lähes mahdotonta. Tämä aiheuttaa matkailijoille ja paikallisille asukkaille erilaisia haasteita.

Tieverkosto Balin taajama-alueiden ulkopuolella näyttää suurimmilta osin tältä.

Balin julkinen liikenne on todella rajattua, se ei kata koko saarta ja aikataulut ovat epäsäännöllisiä. Tämä aiheuttaa vaikeuksia liikkumisessa etenkin syrjäisemmillä alueilla. Julkisen liikenteen välineet kuten paikalliset bussit ja minibussit ylikuormittuvat erityisesti ruuhka-aikoina vaikuttaen matkustusmukavuuteen, sekä monien paikallisten mahdollisuuksiin liikkua saarella. Tästä syystä ei ole tavatonta, että turisteja poistetaan julkisista liikennevälineistä jopa kesken matkan.

Useimpia suosittuja turistikohteita on hankalaa tai jopa mahdotonta saavuttaa julkisilla kulkuneuvoilla, saati kävellen tai pyöräillen. Näin ollen matkailijat joutuvat usein turvautumaan yksityisiin kuljetuspalveluihin ja takseihin. Lisääntynyt matkailu on tuonut mukanaan liikenneruuhkia, erityisesti suurimmissa kaupungeissa ja turistialueilla. Tämä vaikuttaa paitsi paikalliseen liikenteeseen, myös kaupunkien ilmanlaatuun.

kestävä matkailu Balilla
Mopot ja skootterit ovat erittäin suosittuja kuljetusmuotoja Balilla. Skoottereiden vuokraamiseen turisteille liittyy kuitenkin useita ongelmakohtia, kuten humalassa ajaminen ja muut liikennerikkomukset.

Valitessasi kuljetusmuodoksi yksityiskuljetuksen, taksin, vuokra-auton tai-skootterin, voit silti vaikuttaa ympäristöhaittojen minimointiin. Vältä kulkemista ruuhkaisilla alueilla ja ruuhka-aikoina. Voit välttää ruuhkissa seisomista lähtemällä matkaan esimerkiksi riittävän aikaisin aamulla. Näin myös matkaan kuluva aika lyhenee. Lisäksi suunnittele päiväretket siten, että saman päivän aikana kierrät haluamasi nähtävyydet samalla alueella ja kulkemasi reitin varrella. Toisin sanoen pyri vähentämään erillisten ajomatkojen tarvetta yhdistämällä mahdollisimman monta kohdetta samaan retkeen. Tarvittaessa yövy saaren eri alueilla, jotta voit perehtyä nähtävyyksiin lyhyemmillä välimatkoilla.

Indonesia pyrkii siirtymään polttomoottoreista sähkökäyttöisiin kulkuneuvoihin, mutta käytännössä muutos ei ole vielä samalla tasolla kuin esimerkiksi Uber-palvelussa, jossa voi valita hybridi-tai sähköautokuljetuksen. Lue lisää aiheesta englanniksi täällä.

Osallistu Paikallisiin Projekteihin


Monet paikalliset yhteisöt ja järjestöt pyrkivät edistämään kestävää matkailua. Muun muassa rantojen ja merien puhdistusohjelmilla, sekä metsien istutuskampanjoilla pyritään säilyttämään saaren luontoa ja suojelemaan sen herkkiä ekosysteemejä. Matkailijat voivat osallistua erilaisiin kehitys- ja yhteisöhankkeisiin Balilla monin eri tavoin edistäen samalla vastuullista matkailua.

kestävä matkailu Balilla
Etenkin laskuveden aikaan rannoille huuhtoutuu kaikenlaista roskaa.

Useat järjestöt ja yhteisöt Balilla tarjoavat vapaaehtoistyömahdollisuuksia. Matkailijat voivat osallistua esimerkiksi ympäristönsuojeluohjelmiin, koulutusprojekteihin tai paikallisyhteisöjen kehittämishankkeisiin.

Järjestöt tarjoavat koulutusohjelmia paikallisille asukkaille, ja matkailijat voivat osallistua näihin ohjelmiin esimerkiksi vieraillessaan paikallisissa kouluissa tai tukemalla koulutushankkeita. Voit osallistua aktiiviseen luonnonsuojeluun ottamalla osaa esimerkiksi paikallisiin rantapuhdistuksiin ja luonnonsuojeluhankkeisiin.

Lahjoittamalla rahaa paikallisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin tai suoraan yhteisöprojekteihin matkailijat voivat tarjota taloudellista tukea hankkeille, jotka edistävät kestävää kehitystä.

Matkailijat voivat myös jakaa tietoa ja lisätä tietoisuutta kestävän matkailun käytännöistä ja paikallisista hankkeista. Sosiaalinen media ja matkakertomukset voivat olla tehokkaita keinoja levittää tietoa.

Matkailijoiden aktiivinen osallistuminen paikallisiin projekteihin ja käytäntöihin voi merkittävästi vaikuttaa yhteisöihin ja ympäristöön Balilla. On kuitenkin tärkeää tehdä taustatyötä ja valita hankkeita, jotka kunnioittavat paikallista kulttuuria ja ovat todella kestävän kehityksen edistämisen kannalta merkityksellisiä.

Lue Lisää

Paikalliset Toimenpiteet


Balin pyrkimykset kestävään kehitykseen ovat kasvaneet merkittävästi, kun saari tasapainoilee matkailun lisääntymisen ja ympäristön suojelemisen välillä. Aloitetut ja suunnitteilla olevat toimenpiteet kertovat paikallisten sitoutumisesta kestävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun. Matkailijoiden tuki ja osallistuminen näihin ponnisteluihin on ratkaiseva tekijä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Saarella on käynnistetty lukuisia erilaisia projekteja, joilla Bali pyrkii kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Paikalliset kehitysprojektit ovat olennainen osa Balin kestävän kehityksen suunnitelmaa, joka tukee yhteisöjen hyvinvointia. Niiden avulla voidaan luoda positiivisia muutoksia paikallisille asukkaille, ympäristölle ja matkailualalle, joka on saaren tärkeä elinkeino.

Lue lisää englanniksi tästä artikkelista.

Ympäristöystävälliset Käytännöt ja Ekoturismi

Majoitusliikkeet, ravintolat ja yritykset ovat omaksuneet ympäristöystävällisiä käytäntöjä, kuten muovituotteiden välttäminen, kierrätys ja energiatehokkuus. Ekoturismiin panostaminen auttaa suuntaamaan matkailun kohti luontoa kunnioittavaa lähestymistapaa.

Lue lisää Balin Ekoturismi-ohjelmasta ja ympäristömerkeistä: Ecotourism Bali ja jätteiden käsittelystä Eco-Bali.com.

Riisiviljelmien Suojelu

Balin tunnetuin riisiviljelmä, Jatiluwih Rice Terrace, on UNESCOn maailmanperintökohde. Riisiviljelmien kunnostus- ja ylläpitotyöt ovat tärkeitä toimenpiteitä paikallisen maatalouden ja kulttuurin säilyttämiseksi. Perinteisen riisinviljelytekniikan on myös tutkittu aiheuttavan vähemmän kasvihuonepäästöjä. Lue lisää suojelutyöstä täällä.

kestävä matkailu Balilla
Jätäthän rannalle perässäsi vain jalanjäljet!

Kestävät Matkailualan Aloitteet

Yhä useammat hotellit ja retkiyritykset ovat ottaneet käyttöön kestävän matkailun käytäntöjä. Tämä sisältää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja paikallisten yhteisöjen tukemista. Kestävän matkailun tueksi Balilla on alettu keräämään turistiveroa. Lue lisää: Love Bali.

Vesivarojen Hallinta

Balilla on tehty ponnisteluja vesivarojen kestävään hallintaan, joka on tärkeää saaren vesihuollon varmistamiseksi erityisesti kuivina kausina. Lue lisää vesivarojen suojeluohjelmasta: Bali Water Protection.

Paikallisten Koulutus

Yritykset ja järjestöt tarjoavat paikallisille koulutusta kestävistä käytännöistä, edistäen tietoisuutta ympäristönsuojelusta. Balilla on käynnistetty ohjelmia myös ammatillisen koulutuksen saralla, esimerkkeinä naisia liiketoimintaan ja matkailualalle kouluttava BaliWise, sekä luomuviljelyä edistävä IDEP-järjestö.

Onko yhden matkailijan toimilla mitään vaikutusta?


Vaikka yksittäisen matkailijan panos saattaa tuntua pieneltä suuren turistimäärän keskellä, hänen valinnoillaan ja toiminnallaan saattaa olla merkittävä vaikutus Balin ympäristön hyvinvointiin. Pienillä teoilla ja vastuullisilla valinnoilla matkailija voi edistää kestävää matkailua ja osallistua ympäristönsuojeluun.

Jo yksi matkailija voi toimillaan olla esimerkkinä, sekä inspiroida muita matkailijoita. Yhteiset ponnistukset johtavat suurempaan muutokseen, kun jokainen matkailija ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja aktiivisesti pyrkii jättämään tietoisesti positiivisen matkailujäljen.

Kestävä matkailu Balilla on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti paikalliseen ympäristöön ja kulttuuriin. Se on kutsumus nauttia paratiisisaaresta vastuullisesti, jotta myös tulevilla sukupolvilla ja matkailijoilla on mahdollisuus kokea sen autenttinen kauneus. Balilla kestävä kehitys on yhdistelmä paikallisten ja matkailualan toimijoiden ponnisteluja. Yhteistyöllä ja jatkuvilla toimenpiteillä Balista voi tulla esimerkki siitä, kuinka turismi voi tukea paikallista elämää ja ympäristöä pitkällä aikavälillä.

Lue Myös

Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap